torsdag 24 april 2014

Inventering av ett domkyrkobibliotek

Jag skriver min kandidatuppsats om boksamlingen i Strängnäs domkyrkobibliotek. Min fallstudie går ut på att göra en inventering som syftar till att få ett grepp om samlingens status och vårdbehov. Jag och Ragnhild, som är bibliotekarie i biblioteket, är i full gång med att märka ut de böcker i samlingen som är föremål för inventeringen. 


foto: Fanny Stenback

Den här samlingen har en mycket spännande historia, och delarna i den har tillkommit under olika tidsepoker. De äldsta delarna tillhörde en gång i tiden biskop Rogge som levde under 1400-talet, före Gustav Wasas tid. Han studerade i Italien och tog hem bokband därifrån. Många band har tagits som krigsbyten under det 30-åriga kriget och som sedan placerats ut på några fåtal institutioner runt om i landet, bland annat i Strängnäs domkyrka. I Strängnäs har böckerna använts i undervisning för pojkar som studerade bland annat teologi i den gamla katedralskolan som idag är Strängnäs stifts-och läroverksbibliotek. Böckerna har flyttats runt flera gånger mellan domkyrkan, biblioteket och det gamla tryckerihuset där de på 1800-talet utsattes för en eldsvåda som förstörde delar av samlingen. År 1910 byggdes det bibliotek som finns i kyrkan idag, i jugendstil, efter den då nya tidens ideal och formspråk. 

foto: Fanny Stenback


foto: Fanny StenbackInga kommentarer:

Skicka en kommentar