torsdag 12 mars 2015

Bokinventeringens fortsättning

Vårlökar. Foto: Fanny Stenback
Nu är våren på gång. Jag börjar nu att planera för fortsatt inventering av böcker i kyrkor i Skara stift. Under våren och sommaren är det kyrkor i de östra delarna av stiftet som kommer att inventeras. Det kommer att bli oerhört spännande. Jag hoppas på att hitta mer av 1500-talsmaterial.

Områden som ska inventeras i sommar. Foto: Fanny Stenback

Skara stift. Foto: Fanny Stenback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar