tisdag 14 april 2015

Mina bokprojekt

 Nu har jag satt igång med inventeringen av kyrkornas kulturhistoriskt värdefulla böcker igen. Ett uppdrag som jag utför åt Skara stift. Under ett par dagar har jag arbetat i kyrkor i norra Smålandstrakten. I en kista på en kyrkvind fann jag den här lilla skatten från 1600-talet. Kyrkornas böcker är en föremålskategori bland kyrkans föremål som man, av någon underlig anledning, vet ganska lite om. Jag har intresserat mig för det här, eftersom kyrkans böcker, liksom andra kyrkliga inventarier, omfattas av kulturmiljölagen om kyrkliga kulturminnen. Jag är medveten om hur otroligt smalt mitt område är, men det är så spännande och roligt, trots att det ibland kan vara svårt och ont om möjligheter till att förmedla den kunskap jag har om den här föremålskategorin.

Det kommer att finnas möjlighet för en intresserad allmänhet att läsa om de här föremålen i en bok, ett lexikon om kyrkliga inventarier, som ska ges ut i sommar och där jag har medverkat som författare till kapitlet om kyrkans böcker och dokument. Det ser vi fram emot!

En liten catechismus från 1600-talet... foto: Fanny Stenback
...i en kista på en vind. foto: Fanny Stenback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar