måndag 1 februari 2016

Mitt nya projekt


Strängnäs domkyrkobibliotek Foto: Fanny Stenback

Idag är min första arbetsdag på mitt nya projekt! Under kommande år kommer jag att arbeta med att hjälpa kyrkor och församlingar i Strängnäs stift att inventera dess boksamlingar. I stora drag kommer jag att göra bedömningar vad som ska räknas som kulturhistoriskt värdefullt material och således ingå i kyrkornas inventarieförteckningar. Jag kommer också att göra fotografisk och skriftlig dokumentation på böckerna och rekommendera objekt för konservering och restaurering. 

Messan på swensko, 1604.  Foto: Fanny Stenback

Jag avslutade ett bokinventeringsprojekt i Skara stift i oktober 2015. Omkring 400 kyrkor hann jag besöka under de 1,5 år jag arbetade i Västergötland. Fantastisk upplevelse! Jag har rest runt på de minsta små grusvägar man inte visste fanns långt ute på landsbygden, och jag har sett små kyrkor i helt underbara kulturmiljöer, med fantastisk interiör. 

I Strängnäsprojektet kommer jag att få äran att uppleva ytterligare ca 180 stycken kyrkor. 

Handskrift.  Foto: Fanny Stenback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar