tisdag 16 februari 2016

Utställning med bokbinderi som konsthantverk pågår fram till 2:a mars

Ni har väl inte missat min och min man, Emil Stenbacks utställning Judge me by the cover som just nu pågår på Konsthantverkarna i Örebro fram till och med den 2:a mars! Vi lyfter fram bokbinderi (och grafik) som konsthantverk. Återigen välkomna!


Foto: Fanny Stenback
Foto: Fanny Stenback


Foto: Fanny Stenback


Judge me by the cover

Utställning i bokbinderi
av: Emil Stenback och Fanny StenbackTemat till denna utställning har vi valt att kalla för Judge me by the cover. Valet av namn bottnar i det att som bokbindare eller bokhantverkare arbetar du nästan bara med pärmarna, den yttre delen av boken. Inlagan, bokens papper och textmässiga innehåll kommer nästan alltid i färdigt format till bokbindaren. Antingen som en bunt med lösa blad, eller lägg som det heter, eller som ett enkelt bundet band med mjuka papperspärmar där avsikten är att så småningom ges ett nytt och bättre band med hårda pärmar.

Materialen en bokbindare arbetar i kan variera. Det kan vara papp, papper, trä, skinn, pergament och textil. Förgyllning med folie eller äkta bladguld är också nu mer en integrerad del av bokbindarens arbete. Även bindningen av böcker är ett hantverk med många aspekter. Förståelse för papprets fibrer är grundläggande. Hur de sväller och krymper i takt med hur det absorberar väta, och hur de olika materialen i boken samspelar med varandra.

Valet av vilka material en bokbindare väljer att sätta ihop till ett bokband kan vara av både traditionella, moderna eller konstnärliga syften. De konstnärliga bokbanden vill ofta förmedla att bokbinderi kan vara så mycket mer än bara att ”paketera inlagor”. Bokbinderiet är ett hantverk som har en 2000-år lång historia och den otaliga mängden hantverksmässiga tekniker som har utvecklats genom tiderna kan bearbetas och byggas på med stor idérikedom.

Vi är två bokbindare som älskar vårt yrke, och vi arbetar gärna med traditionella tekniker som vi utvecklar genom att använda nya materialval, eller att vi för in nya konstnärliga aspekter som till exempel grafiskt tryck. En av oss vill gärna arbeta med avancerade material- och teknikval, den andra av oss föredrar de enkla teknikerna och de mer avskalade materialvalen.

Fanny har i sina verk inspirerats av den mörka, men också vita och stjärnklara årstiden vintern som går mot den ljusare och gröna, friska våren. Med utgångspunkt i färg, teknik och material strävar hon efter att återge naturen.

Emils har bland annat valt att arbeta med material som var vanliga inom bokbinderihantverket under medeltid och renässans, men med hantverksmässiga tekniker som har sitt ursprung i det antika bokbinderiet vilka han moderniserat på ett eget personligt vis. Även grafik är ett inslag i Emils bidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar