måndag 18 juli 2016

Mitt stora intresse för gamla skolor

Kulram. Foto: Fanny Stenback

Ett av mina nördiga specialintressen är gamla skolor. Sockenskolor, folkskolor och byskolor. Våra gamla skolor i Sverige är ett speciellt kulturarv som vi borde värna lite mer. Vi var ju det första landet faktiskt i hela världen som införde obligatorisk folkskola för alla barn, inte bara för de privilegierade. Detta infördes år 1842, och vid den här tidpunkten så var ungefär 90% av Sveriges befolkning redan läskunnig och hade så varit i omkring över hundra år. Det är inte dåligt presterat av ett litet, kallt, fattigt nordiskt land där nästan alla människor försörjde sig via jord- och skogsbruk. Vad glad jag känner mig för alla dessa barn som fick, den här möjligheten till grundläggande utbildning.

Klassrum i original från 1965. Foto: Fanny Stenback

Sverige är glesbefolkat och vi har mycket landsbygd. Det är tur, eftersom då får jag möjlighet att se dessa små pärlor som gömmer sig ute i landskapet när jag är ute och inventerar i kyrkor. I dag har jag besökt en jättemysig församling norr om Södertälje. Här hade den lokala hembygdsföreningen tagit hand om socknens gamla skolhus och inrättat ett hembygdsmuseum.

Klassrummet är helt bevarat i originalskick. Den sista lektionen hölls sommaren 1965. Sedan stängdes skolan ner. Barnens namn står fortfarande skrivna på den svarta tavlan... i original!
Birger, Per-Olov, Christer, Ulrika.... 

Bokskåpet. Foto: Fanny Stenback

Jordglobar. Foto: Fanny Stenback
Kartrullarna och skolplanscherna finns kvar på sina ursprungliga platser... Foto: Fanny Stenback

Tack vare att församlingen behållit huset, och att några lokala eldsjälar brytt sig om att bevara ursprungsmiljön så finns detta kvar, en autentisk miljö som inte är tillrättalagd så som det kan bli på ett museum. Men vad händer med dessa miljöer när ingen kan eller vill ta hand om dem? Det hade varit fint om det kunde satsas mer på att inventera och vårda svenska kulturarv av annat slag än de kungliga och kyrkliga, och inte bara låta dess öden ligga i händerna på frivilliga, även om de frivilla alla gånger gör fantastiska insatser. 

Köket i lärarinnebostaden på det gamla skolhusets övervåning. Foto: Fanny Stenback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar