tisdag 21 februari 2017

MEDARBETARE SÖKES TILL PROJEKT

 Foto: Fanny Stenback

Sedan vintern 2016 har jag arbetat i ett större bokinventeringsprojekt i Strängnäs stift som är indelat i två delar. Den första delen pågår just nu under åren 2016 - 2017. Den andra delen av projektet, etapp II, är beslutat att ske under år 2018. Nu söker jag efter en medarbetare som på hel, halv- eller deltid har möjlighet att arbeta tillsammans med mig i projektet ”Kyrkans böcker – etapp II” i Strängnäs stift. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära kvalificerade bok- och papperstekniska samt kulturhistoriska bedömningar, upprättande av vård- och underhållsplaner, fotografering, samt arbetet med att dokumentera och lägga in föremålsdata i en tillgänglig föremålsdatabas.

Om du har stor kunskap om - och erfarenhet av - att arbeta med historiska böcker och dokument samt innehar ett par av följande kvalifikationer (helst samtliga), är du välkommen att kontakta mig för mer
information om projektet:

· Kandidatexamen i konservering med inriktning mot papper och böcker
· Goda materialkunskaper och hantverkskunskaper i de äldre bokbandsteknikerna
· Goda konserveringskunskaper om materialen trä, läder, pergament och papper av lump
· Erfarenhet av restvärdesräddning med konservering av mycket skört och skadat material
·Goda kunskaper i bokhistoria med särskilt intresse för handskriftshistoria och tidig tryckpresshistoria
· Kulturhistoriska kunskaper om reformationen

De böcker och dokument som kommer att omfattas av projektet ”Kyrkans böcker – etapp II” är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Målet är bland annat att uppmärksamma behov och planera för att förbättra samlingens nytta och brukbarhet, samt att öka förutsättningar för att samlingen håller en god status inför framtiden. Vi kommer att verka för att öka tillgängligheten och kunskapen om föremålen, men också att se över det framtida skyddet av dem. Arbetet med projektet kommer att kräva en stor dos kompetens, nytänkande och kreativitet.

Vänligen kontakta Fanny Stenback

SCRIPTUM
papperskonservator Fanny Stenback
Westmans väg 5 · 64551 Strängnäs
fannystenback@hotmail.se
scriptumkonservering.blogspot.com
Instagram: scriptum_konservering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar