söndag 4 mars 2018

Uppstart av nytt projekt i Domkyrkobiblioteket

Spår av användning. Instuckna lappar i medeltida bokband.
 Foto: Fanny Stenback

Veckan som varit har varit har varit händelserik på många sätt. Jag står precis i uppstarten av ett nytt projekt som överlappar avslutningen av det gamla projektet. Det är mycket som ska göras, parallellt med att vädret är extremt kallt och tråkigt, och influensasäsong med sjukdomar och förkylningar samt vab för barnen befinner sig på sitt maximum. 

I tisdags har jag haft besök här av Martin Kjellgren. Martin är historiker och ska börja arbeta med en inventering av böcker i kyrkor Linköpings stift. Jag har hjälpt Martin att sätta sig in i hur ett sådant här arbete bör gå till, hur vi som kulturvårdare tänker, och vad som kan vara vanskliga passager i arbetet med historiska böcker i kyrkomiljö. Vad bör man tänka på osv. Martin och jag har olika bakgrund och helt skilda ingångar på det här bokmaterialet. Jag har min tyngdpunkt på det kulturvårdande, på stil- hantverks och materialhistoria samt brukshistoria. Det är bra att ha lite olika kunskaper som man kan dela mellan varandra. Men det är jag som har utfört själva pilotarbetet för de här projekten med kyrkliga boksamlingar, och jag har redan arbetat mig igenom 600 kyrkor, så jag en väldigt bra koll på det här materialet. Inget snack om den saken.  Den kulturhistoriska utvärderingen av dessa böcker har jag redan gjort.

Jag lägger stor vikt vid dokumentation, fotografering, protokollföring och vård- och underhållsplanering när jag jobbar med inventeringarna. Fotodokumentationen är för mig A och O, och mina bildarkiv har blivit en tacksam källa till information för forskare från olika områden. Jag har ett system när jag fotar böcker, och helst vill jag, med fler, att detta ska utföras på liknande sätt i alla stift. Jag visade därför Martin hur jag resonerat/hur jag gör, när jag jobbat fram min fotometod. Det måste bli bra bilder, men framför allt enkelt och smidigt att utföra själva plåtningen då man inte har tillgång till fotostudio, utan man kan bli tvungen att plocka fram kameran på en ranglig trästege högt uppe i ett kyrktorn.

Min kollega, Martin Kjellgren, Linköpings stift. 
Foto: Fanny Stenback

Vi som arbetar med kulturvård i kyrkomiljöer utgår dessutom främst från föreskrifterna i Kulturmiljölagen och det som Länsstyrelserna säger. Därför pratade vi en hel del om detta. Vårt arbete är i första hand att se till att böcker med kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas väl. Det ska hela tiden vara i vårt fokus. Och att de dokumenteras. Med foto, i inventarieförteckningar eller i SACER, och i vård- och underhållsplaner. Martin bloggar om sitt arbete, och ni kan följa hans blogg och arbete med kyrkornas böcker här.

Jag och Linda Elvejord, bok- och papperskonservator, bokhistoriker, och min nya kollega, har också satt igång med att starta upp det nya projektet i Strängnäs domkyrkobibliotek. Just den här veckan var det kanske inte så lyckat att börja. -14 grader utomhus och svinkallt. Ni kan ju tänka er hur iskallt det har varit att sitta i detta biblioteket som en vacker vårdag har en temperatur på ca 16 grader! =) 

Min och Lindas nya kontorsplats. Foto: Fanny Stenback

 I fredags hade vi besök av professor Otfried Czaika, vid Menighetsfakulteten i Oslo, som är expert på reformationen. Han hade en specialgenomgång i några timmar med mig och Linda om vad det är för böcker, till innehållet, som vi har i det här biblioteket. Varför lästes dessa böcker, varför var de viktiga och hade betydelse för kristendomen i olika delar av Europa (för det är en internationell och blandad samling), och varför dessa böcker inte förstördes i bokbål, trots att vi fick en sträng cencur på 1600-talet (som vi vet egentligen inte fungerade!). Det fanns många frågor. Och troligtvis kommer vi att ses ett par gånger till under det kommande året för fler genomgångar av litteraturen. 

Vi pratar med professor Otfried Czaika om den spridda blandningen av litteratur i boksamlingen. Och om de olika litteraturinslagens betydelse för olika kristna grupperingars framväxt i Europa.
Foto: Fanny Stenback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar